Έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες;

 In

Τα Ω-3 και Ω-6 λιπαρά οξέα όταν χορηγούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν σε μερικά ζώα διάρροια και σε άλλα ζώα αύξηση βάρους. Τα συμπτώματα είναι παροδικά και υποχωρούν όταν μειωθεί η χορηγούμενη ποσότητα.
Το σύμπλεγμα των βιταμινών Β μπορεί να προκαλέσει κάποιο πιο έντονο χρωματισμό στα ούρα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα για αυτό.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search