Σε πόσο καιρό θα δω αποτελέσματα;

 In

Συνήθως, μετά το πρώτο δεκαήμερο υπάρχει ένα αποτέλεσμα που μπορείτε να το αντιληφθείτε «με το μάτι». Όμως, το δέρμα απαιτεί αρκετό χρόνο για να επουλωθεί και θα πρέπει να συνεχιστεί η χορήγηση, για να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες του επιβλέποντος κτηνίατρου.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search